Sunday, July 22, 2012

“Хөх Монгол” бүлхэмийн хамт


“Хөх Монгол” бүлхэмийн зөвлөхийнхөө хувьд “Яс үндсийн үнэн мэдээлэлтэйгээр сонгуульд  оролцъё” хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулалцав. Тусгай уриалга гаргаж, өргөн хүрээнд төдийлөн яригддаггүй асуудлыг шийдвэрлэх саналыг дэвшүүлэн тавьсан билээ.


Мөн, “Хөх Монгол” бүлхэмийн тэргүүн Д.Гансүрэнгийн хамт ” Эх Орон” ТВ-ийн тусгай ярилцалгад оролцов.


No comments: