Sunday, July 22, 2012

“7-р сарын 1” давтагдахаас сэрэмжлэгтүн!” хэвлэлийн хурал


“7-р сарын 1” давтагдахаас сэрэмжлэгтүн!” хэвлэлийн хурлыг Хохирогчдын холбооны тэргүүн Х. Оюунцэцэцэг, 7-р сарын 1-ний хохирогчдын холбооны тэргүүн Ж. Энхбаяр,  7-р сарын 1-ний хохирогч Тунгалаг нарын үзэл тэмцэл нэгтнүүдийн хамт зохион байгуулалцав. No comments: