Wednesday, April 13, 2011

Сонин тарааж, санал бодлоо солилцов

Өдгөө явагдаж буй, шударга ёсны төлөө бүх нийтийн хэлэлцүүлэгт оролцож, эрхлэн гаргалцсан "Нэр төр" хэмээх сониноо ард олонд тарааж, цугласан хүмүүстэй санал бодлоо солилцлоо (2011.4.6).No comments: