Wednesday, April 13, 2011

Зуны дурсамж

Зун, хазарын эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Акрам Гизаби, Монголд суралцдаг оюутан Аббас Даяар нартай уулзаж, санал бодол солилцож байж билээ. Тэр зураг Аббас Даяарын сайтнаа гарчээ. Хазар ахан дүүстэйгээ эв санааны нэгдэлтэй байцгаая!

 Төвд А.Гизаби. Арын эгнээнд Я.Мөнхжаргал, Ч.Мөнхбаяр, А.Даяар

Өвөр эгнээнд Д.Цогбадрах, А.Гизаби, Ч.Мөнхбаяр.
Арын эгнээнд Я.Мөнхжаргал, А.Даяар

No comments: