Tuesday, February 12, 2013

“Олуулаа болцгооё” хэлэлцүүлэг


Миний бие Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхимд “Олуулаа болцгооё” хэлэлцүүлэг хийх санаачилга гарган, Ерөнхийлөгчийн ТГ-аар дэмжүүлэв. 2012 оны 9-р сар

Монголын үндэсний үзэлтэн, монгол туургатаны төлөөлөл 60-80 хүн оролцсон томоохон, үр нөлөөтэй хэлэлцүүлэг з.байгуулахаар ажиллав. Зураг дээр: Ч.Мөнхбаяр, Буриад Монголын Ж. Санжанов, Халимаг Монголын О. Цагаанзам, Өмнөд Монголын Ө.Алтангадас нарын идэвхтэнүүд хэлэлцүүлгийн талаар ярилцаж байна. 2012 оны 10-р сар

“Олуулаа” хэлэлцүүлэг Иргэний танхимд болов. 2013 оны 1-р сар

Хэлэлцүүлгийн үеэр

No comments: