Monday, February 11, 2013

Цөмийн эсрэг үйл ажиллагаа


2012 оны 10-р сард МБОИЗ-ийн Цөмийн ажлын хэсэг (ЦАХ) байгуулагдаж, ахлагчаар нь намайг сонгов. Зураг дээр: Цөмийн эсрэг идэвхтэн Тайванжаргал, Энхтөр, Л.Бор, Д.Ганболд (МБОИЗ-ийн дарга), Ч.Мөнхбаяр, Ш.Цолмонбаяр.

2012 оны 12-р сард Цөмийн эсрэг идэвхтнүүд ЦЭГ-ынхантай уулзан мэтгэлцэв. Цөмийн хөнөөлийн эсрэг олон нийтийн хяналтыг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулахаар тохиролцов.


2012 оны 12-р сард УИХ-ын Цөмийн эсрэг албан бус бүлгийнхэнтэй холбоо тогтоон, хамтран ажиллах болов. Ж.Батзандан гишүүнтэй уулзаж, Цөмийн хууль-эрхзүйг шинэчлэх, орон нутгийн цөмийн эсрэг тэмцлийг дэмжих зэрэгт хамтран ажилахаар ярилцсан, хамтран ажиллаж байна. Г.Баярсайхан гишүүнтэй мөн ажил хэрэгч яриа өрнүүлсэн.

2012 оны 12-р сард “Зууны мэдээ” сонин цөмийн эсрэг идэвхтэний маань хувьд ярилцлага авав. 

“Зууны мэдээ”-д ярилцлага өгч байна.


2013 оны 1-р сард Дорноговийн Улаанбадрах суманд ураны хайгуулаас болж, мал олноор үхэх болсон бололтой байгаа, мөн тус суманд ураны хайгуул хариуцлагагүй явагдаж байгаа талаар ЦАХ хэвлэлийн хурал хиийв. Зураг дээр: цөмийн эсрэг идэвхтэн Д.Ганболд (МБОИЗ-ийн дарга), Ж.Ганбаатар, Ч.Мөнхбаяр, Л.Бор.

2013 оны 1-р сард МБОИЗ-ийн УЗГ-дэд ЦАХ-ийн тайлан, төлөвлөгөөг танилцуулж байна. ЦАХ-ийг баталгаажуулгаж, төсөвжүүлэв. 

No comments: