Tuesday, February 12, 2013

“Олуулаа” дугуйлангийн үйл ажиллагаа

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн Олуулаа болох санаачилгыг дэмжих “Олуулаа” дугуйлангийн үйл ажиллагаа явагдсаар ирэв.

“Олуулаа” дугуйлангийнхны цуглуулсан, Монгол улсын иргэн болох, оршин суух хүсэлтэй 60 гаруй өмнөд монгол хүний гарын үсэг. Энэ хүмүүс Хамтын хүсэлтээ Ерөнхмийлөгчид өргөн барьсан бөгөөд, хуулийн шаардлагыг хангасан болно. 2012 оны 8-р сар


Ерөнхийлөгчийн ТГ, ГИХАЭГ-ын ажилтнууд Иргэний танхимд  “Олуулаа” дугуйлангийнхныг хүлээн авч уулзав. 2012 оны 12-р сар.

No comments: