Tuesday, February 12, 2013

Монгол туургатны хүний эрх2012.9.29-нд “Өмнөд монголд эрх чөлөө, Зүүн Азид энх тайван” сэдэвт цуглаан зохион байгуулав. 

Цуглаанд оролцогчдоос 5 дахин олон цагдаа ирсэн байв. Цуглаанд ирсэн хүмүүс эднээс дайжиж байсан болно. 

ӨМАНамын ЕНБД Э. Хувьсгалт, Ч.Мөнхбаяр. 2012 оны 11-р сард

Өмнөд Монголын хүний эрхийн сэдэвт уулзалт. 2012 оны 11-р сард

No comments: