Tuesday, February 12, 2013

БОНХЯ дээрх 3 талын уулзалт


2013 оны 1-р сард Дорноговийн Улаанбадрах суманд ураны хайгуулаас болж, мал олноор үхэх болсон, мөн тус суманд ураны хайгуул хариуцлагагүй явагдаж байгаа талаар ЦАХ хэвлэлийн хурал хийсний дараа ЦЭГ эсрэг хэвлэлийн хурал хийж, “ЦАХ цацраг идэвхээс болж, мал үхлээ гэж ташаа мэдээлэл тарааж, ард иргэдийг үймүүлж байна” гэж буруутгасан юм. ЦАХ ураны хайгуулаас болж, мал олноор үхэх болсон байх магадлалтай гэснээс бус, цацраг идэвхээс боллоо гээгүй билээ.

БОНХЯ үүнийг анхааралдаа авч, БОНХЯ, ЦАХ, ЦЭГ-ын 3 талын уулзалт з.байгуулав. Мэтгэлцээн явагдав. ЦАХ-ээс Улаанбадрахад ТБ-ТББ-уудын хамтарсан өргөн шалгалтыг хавар хийх санал тавьж, дэмжүүлэв.

No comments: