Monday, February 11, 2013

Намуудын уулзалт
Монголын Ногоон нам Парламентад суудалгүй намуудын ( ПСН ) сар тутмын уулзалтыг санаачлан зохион байгуулж ирэв. 2012 оны 12 сарын уулзалтын үеэр. Энэ уулзалтад “2012 оны улс төр” гэсэн сэдвийг хөндөж, 7 намын төлөөлөл оролцов. Видео.

Хамуг Монгол намын дарга Ц.Шинэбаяр, Ч.Мөнхбаяр, Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дарга Ш.Төмөрсүх

ПСН-уудын 2013 оны 1-р сарын уулзалтын үеэр

ПСН-уудын энэ уулзалтаар Оюутолгойн гэрээг хэлэлцсэн юм. МНН гэрээнд шүүмжлэлтэй хандахаа илэрхийлэв.

No comments: