Saturday, June 29, 2013

Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнуулав

Сэтгүүлчдийн баярын өдөр буюу 2013.5.3-нд Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнуулав. 1992 оноос хойш сэтгүүлчийн ажлаа тасралтгүй хийж ирснийг маань хамт олон, сэтгүүлчдийн байгууллага үнэлж тодорхойлон, медалиар шагнуулав.


No comments: