Thursday, January 6, 2011

Үндэсний үзэлтнүүдийн уулзалт болов

2010.11.18-нд "Хастанру", "Хөх Монгол", "Даяар Монгол", "Даяар Хөх Монгол", "Цагаан Хас", "Нэгдсэн Монгол" зэрэг үндэсний үзэлт бүлхэмийн гишүүдийн уулзалт болов. "Хас" лэкц, "Төгс Хас" хөшөөний төсөл; цаашдын зорилго, хамтын ажиллагаа; гадаадын Монголын үндэстнүүдийн талаар буруу ташаа мэдээлсэн зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ.

Уулзалтын зарим оролцогчид

No comments: