Sunday, July 13, 2008

УРИАЛГА


7-р сарын 1-ний үйл явдлын үеэр эрдэнэт хүний амь нас эрсдэж, нийгмийн үнэ цэнэт зүйлс сүйдсэнд бид гүнээ харамсаж байна. Чингэхдээ хүний амь үрэгдсэн явдлыг онцгойлон үзэж, эмгэнэл илэрхийлье.
7-р сарын 1-ний үйл явдал нийгмийг улам хагалан бутаргаж болзошгүй байна. Тиймээс, юуны өмнө эв нэгдлийг эрхэмлэх, дахин эмгэнэлт явдал гаргуулахгүй байхыг ард түмэндээ уриалъя!
7-р сарын 1-ний үйл явдлаас хойш тогтсон онц байдал хэвлэл мэдээлэлд халтай тусч байна. Онц байдал цуцлагдсаны дараа дэвшүүлэн тавьбаас зохилтой тодорхой хоёр асуудал буй юм:
1-рт, Онц байдлын үед ард түмэнд мэдээлэл энгийн үеийнхээс илүү их шаардлагатай болдог учир, Онц байдлын тухай хуулиас мэдээллийн үйл ажиллагааг хязгаарлахад чиглэгдсэн, өмнө нь гарсан Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуультай зөрчилдсөн заалтуудыг нь хасах;
2-рт, Онц байдлын тухай хуулинд заагдаагүй төрийн хэвлэлийн цензурын үйл ажиллагааг дахин явуулгахгүй байх гэсэн хоёр асуудалд сэтгүүлчид, төрийн түшээд, улс төрчид, хуульчид, бусад холбогдох хүмүүс анхаарал хандуулж ажиллахыг уриалъя!
Хэвлэлийн эрх чөлөө, хууль ёсоо дээдэлцгээе!

Нийслэлийн сонинуудын холбоо
“Нэгдсэн Монгол” сайн дурын хөдөлгөөн
Пи-Ар Монголиа холбоо
Улаанбаатар.
2008.07.04

No comments: