Wednesday, August 25, 2010

"Нэр төр" сонины эрхлэгч боллоо


Таяггүйгээр гадагш гардаг болонгуут, нэр нөлөөтэй нэгэн хүмүүн "Нэр төр" гэдэг сонины эрхлэгчээр ажиллахыг санал болгов. Энэ сониныг гаргахдаа 2 рэкордыг тогтоож амжив. 1-рт, хамгийн богино хугацаанд сонины эрхлэгч байв гэгдлээ. Эхний дугаараа гаргасны (7.7) маргааш л "цаашид хамтран ажиллахгүй" гэх үгийг сонссон доо. 2-рт, хамгийн далбагар том сониныг гаргав.


No comments: